Järelevalve perekonnaseisutoimingute üle

Maavalitsus teostab järelevalvet perekonnaseisutoimingute üle

·         Seadusandlike aktide järgimise üle vaimuliku poolt abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisutoimingute tegemisel (koos Siseministeeriumiga) Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 1 p 2;
 

·         Kohaliku omavalitsuse perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkuse üle, kui Siseministeerium peab seda vajalikuks ja pöördub vastava taotlusega maavalitsuse poole. Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 2.

 

Järelevalve sisu

Perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkus (perekonnaseisutoimingutega seotud õigusaktide järgimine toimingute tegemisel vaimulike ja kohalike omavalitsuste perekonnaseisuametnike  poolt).

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Perekonnaseisuametnik - juhtivspetsialist

Anneli Riim

325 8062

anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee

kabinet nr 7

Perekonnaseisuametnik - vanemspetsialist

Terje Pärnasalu

325 8061

terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee

kabinet  nr 7

Spetsialist (rahvastikuregistripidaja)

Eve Prillop

325 8017

eve.prillop@laane-viru.maavalitsus.ee

kabinet nr 7