Komisjonid ja nõukogud

 

Lääne-Virumaa tervisenõukogu

Lääne-Virumaa tervisenõukogu on ellu kutsutud tervisedendusliku töö korraldamiseks maakonnas tulenevalt rahvatervise seadusest maavanemale pandud ülesannete täitmiseks.

Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu koosseis

 

Esimees: Olga Pihlak- Eesti Tervisedenduse Ühingu Lääne-Viru osakonna juhataja

 

Aseesimees: Kaidy Aljama - Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist, Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liige

 

Liikmed:

 • Erich Petrovits- Kadrina vallavanem Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esindaja
 • Ene Kinks – Väike-Maarja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja, Eesti Tervisedenduse Ühingu liige
 • Mairi Etverk – Rakvere Sotsiaalkeskuse direktor
 • Viivika Roostar – Rakvere Triinu lasteaia õpetaja, Lääne-Virumaa lasteaedade tervisedenduse koordinaator, Eesti Tervisedenduse Ühingu liige
 • Sirje Kiisküla – Rakvere haigla peaarst
 • Annela Floren – Ida prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik
 • Mikko Virkala – Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert
 • Maido Nõlvak – Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja
 • Jüri Aavik – Tamrex Ohutuse OÜ Virumaa müügijuht
 • Diana Okas – Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 • Tiina Pihlak- Haljala Gümnaasiumi õpetaja, sotsiaalpedagoog, Lääne-Virumaa koolide tervisedenduse koordinaator

Sekretär:

Eda Lauri - Lääne-Viru Maavalitsuse vanemspetsialist


Tervisenõukogu töökord

Algusesse
 

 

Alaealiste komisjon

Lääne-Viru maakonna alaealiste komisjoni ülesandeks on alaealistega tehtava õigusrikkumisi ennetava töö koordineerimine ning mõjutusvahendite kohaldamine alaealistele õigusrikkujatele. 

Alaealiste komisjoni koosseis

 

Sekretär:  

Kaidy Aljama - Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna tervisedenduse vanemspetsialist

 

Liikmed:  

 • Tiina Josua - perearst
 • Aleksei Osokin - Ida Prefektuuri korrakaitseosakonna Rakvere politseijaoskonna noorsoopolitseinik
 • Viktoria Tammoja - Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna Rakvere talituse kriminaalhooldusametnik
 • Martti Marksoo - Rakvere Reaalgümnaasiumi direktor
 • Piret Laidroo - Sõmeru vallavalitsuse noorsootöö spetsialist
 • Gunnar Kotiesen - Rakvere Karmeli Koguduse tegevjuht


Kontakt: Lääne-Viru Maavalitsus
                 F. R. Kreutzwaldi 5
                 44314 RAKVERE

Sekretär:  Kaidy Aljama

                    Lääne-Viru Maavalitsus

                    Haridus- ja sotsiaalosakond

                    Tervisedenduse vanemspetsialist

                    Tel: 325 8025
                    E-post: Kaidy.Aljama@laane-viru.maavalitsus.ee


Alalealiste komisjoni üleanded, töökord jm materjalid


Alaealise õigusrikkumise arutamiseks komisjonile esitatavad materjalid:

 

Lingid õigusaktide kohta:
Alaealiste mõjutusvahendite seadus
Alaealiste komisjoni põhimäärus 

Algusesse

 

Spordinõukogu

Lääne-Viru maakonna spordinõukogu on maavanema poolt maavalitsuse juurde nõuandva organina moodustatud nõukogu. Maavalitsuse ülesanded spordi korraldamisel ning edendamisel on sätestatudspordiseaduses.

Maakonna spordinõukogu koosseis (Lääne-Viru maavanema 16. detsembrii 2016 a korraldus nr 1-1/16-1106)


Komisjoni esimees: 

Aivi Must- Lääne-Viru Maavalitsus

 

Komisjoni liikmed:  

 • Robert Salep - Aqva Spordikeskus
 • Margus Martin - Kadrina Sport OÜ
 • Marti Kuusik - Rakvere Spordikeskus
 • Evi Torm - Mõedaku Spordibaas
 • Vahur Leemets - Tapa Vallavalitsus, huviklubi Nelson


Maakonna spordinõukogu töökord

Algusesse


 

Maakonna valimiskomisjuht

 

Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik.

 

Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

 

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel korraldab valimisjuht maakonna tasemel häälte teistkordset ülelugemist ja hääletamistulemuste kindlakstegemist. Selleks moodustatakse häältelugemiskomisjon, mis koosneb maakonna valimisjuhist ja vähemalt kolmest liikmest. Selle käigus teeb häältelugemiskomisjon kindlaks ka alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemused. 


Aadress:  F. R. Kreutzwaldi 5
                   44314 RAKVERE

Telefon:    325 8002
Faks:         325 8003Lisalugemist: 
Riigikogu valimise seadus
Vabariigi valimiskomisjoni koduleht 

Algusesse

 

 

Lääne-Viru maakonna avatud noortekeskuste projektikomisjon

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 2 ja § 89 lg 5 ning Eesti Noorsootöö Keskuse direktori käskkirja 28.01.2014 nr 1.1-5/14/19 „2014. aasta riigieelarveline toetus Lääne-Viru Maavalitsusele „Noorsootöö seadusest" ja „Alaealise mõjutusvahendite seadusest" tulenevate kohustuste täitmiseks" ning käskkirja lisa 3 „Lääne-Viru maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi korraldamise tingimused ja kord 2014. aastal" alusel:

 

Komisjoni esimees: Marge Lepik - Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

 

Komisjoni liikmed:     

 • Anette-Clarissa Juht Lääne-Virumaa Noortekogu esindaja
 • Indrek Jurtšenko Lääne- Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja (VIROL-i 28.02.2014 üldkoosoleku otsuse nr 4 alusel) ja Tapa valla kultuurispetsialist (noorsootöö eest vastutav isik).
 • Liis Alliksoo Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilasesinduse liige
 • Viktoria Tammoja Lääne-Viru maakonna alaealiste komisjoni esindaja
 • Aive Ott Viru Maleva Kodutütarde instruktor
 • Marika Markus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja
 
Komisjoni sekretär: Merle Maimjärv-Mirka Lääne-Viru Maavalitsus

Algusesse

 

 

Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu

 

Nõukogu eesmärk on kujundada tervikpilt maakona turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks Lääne-Viru maakonnas.

 

Komisjoni koosseis: kinnitatud maavanema 18.01.2016 korraldusega nr 1-1/16-46 

 

Nõukogu esimees: Lääne-Viru maavanem

 

Liikmed:

 • Politsei ja Piirivalveameti Rakvere politseijaoskonna juht  
 • Kaitseliidu Viru maleva esindaja  Lääne-Virumaa päästepiirkonna juht  
 • Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo juhataja  
 • VIROL-i esindaja  
 • Rakvere Haigla esindaja  
 • Lääne-Viru maavalitsus, maasekretär  
 • MTÜ Venevere hariduse-ja kultuuriseltsi esindaja  
 • MTÜ Haridusjuhtide Liidu esindaja  
 • Lääne-Virumaa Noortekogu esindaja  
 • MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando esindaja  
 • Lääne-Viru Tervisenõukogu esindaja  
 • Maanteeameti esindaja 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi Lääne-Viru maakondlik hindamiskomisjon

 

Komisjoni koosseis: kinnitatud maavanema 13.04.2015 korraldusega nr 1-1/16-136

 

Komisjoni liikmed:

 

 • Aivar Aruja - Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esindaja (VIROL-i üldkoosoleku otsuse 28.02.2014 nr 15 alusel), Rakvere vallavanem
 • Eerik Lumiste - Lääne-Viru Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna maatoimingute talituse peaspetsialist
 • Ave Pappe - MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing esindaja
 • Liivika Harjo - MTÜ Emumäe Arenduskeskuse esindaja
 • Margus Martin -MTÜ Rakvere kergejõustikuklubi ViKe esindaja, OÜ Kadrina Sport juhataja

 

Algusesse