Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

 
  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Taotlejaks võivad olla:
- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.
 
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. mai 2017.a. kell 16:30, Lääne-viru Maavalitsusse aadressil F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere 44312 või meiliaadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee.
 
Taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatuna nii taotlusvorm kui ka eelarvevorm.
Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. Toetusele tuleks viidata kas kasutades siseministeeriumi ja KÜSK ühislogo või sõnaliselt: „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"

 

Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee
                                  Tarmo Mikkal; 3258002; tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee