Projekt „Noor ja ettevõtlik-ideed ellu“

Lääne-Viru Maavalitsus on saanud toetust Välisministeeriumi arengukoostöö- ja humanitaarabiprogrammist koostööks Ukrainaga projektile „Noor ja ettevõtlik-ideed ellu". Tegemist on projekti „Noor ja ettevõtlik" jätkuprojektiga, mille eesmärgiks on anda edasi parimat kogemust oma Ukraina partnerile noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks. Meie mõlemas riigis on vaja noori ette valmistada sisenemiseks tööturule. Kui vanemaealiste peamine probleem on tööturul püsimine ja konkurentsivõime säilitamine, siis noortel tuleb hakkama saada tööturule sisenemisega, kus nende kahjuks räägib vähene kogemus. Seetõttu on oluline, et noortel oleks võimalik saada ettevõtlusvaldkonnas kogemusi juba alates põhikoolist. Projekti raames on kesksel kohal ettevõtluse õpetamine läbi teatrimeetodi ning õpilasfirmade loomise protsess.

 

Antud projekti puhul on tegemist 2014. aastal toetust saanud arengukoostöö projekti „Noor ja ettevõtlik" jätkuprojektiga. Projekti puhul oli tegemist kahe piirkonna vahelise esimese suurema koostööga, mille eesmärgiks oli ettevõtluskeskkonna parendamine läbi ettevõtliku õppe propageerimise koolisüsteemi. Projekti lõpus sõlmiti Lääne-Viru maavalitsuse ja Kominternivske rajooni vahel koostöölepe, mis pani aluse kahe piirkonna regulaarsele koostööle. Kuna projekt „Noor ja ettevõtlik" oli väga edukas ja Ukraina noori sütitavaks ja ettevõtlikkust süstivaks projektiks, siis soov antud teemaga jätkata on mõlemal projektipartneril. Tegemist on jätkuprojektiga, mille suund on sama, mis oli projektil „Noor ja ettevõtlik", kuid seekord on eesmärgiks projekti lõpus tuua lavale ettevõtlusteatri metoodika alusel valminud ettevõtlusega alustamise lood ning võimekamate õpilastega esimeste õpilasfirmade loomiseni jõudmine.

 

Projekti kogu eelarve on 39 541 eurot, millest Välisministeeriumi toetus on 35 906 eurot.

 

Lisainfo:

Lääne-Viru Maavalitsus

http://laane-viru.maavalitsus.ee
Moonika Aruvainu
Arengu- ja planeeringuosakond, arendusspetsialist
Tel 325 8014

E-post: moonika.aruvainu@laane-viru.maavalitsus.ee

 

Välisministeerium

vminfo@vm.ee

Marju Tooding

Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo

Tel: +372 637 7246

marju.tooding@mfa.ee