Hajaasustuse programm

31.03.17

2017 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima

 

Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017.

 

2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt 28.märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017 aasta programmdokument.

 

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

 

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

·         veesüsteemid

·         kanalisatsioonisüsteemid

·         juurdepääsuteed

·         autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%.

 

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

 

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. mai 2017. a.

 

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

 

Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi,  tel 325 8010, 505 6177, e-post mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru infopäev toimub 26. aprillil 2017. a. algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere,  I korruse õppeklassis (ruum nr 3) .

 

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud vallavalitsustes ja maavalitsuses:

 

 

 

 

 

 

Tapa vald

Vahur Leemets

arendusnõunik

322 9658; 564 95439

vahur.leemets@tapa.ee

Rakke vald

Piret Lükk

maanõunik

326 0875; 510 3267

piret@rakke.ee

Laekvere vald

Andrus Läll

majandusosakonna juhataja

322 2374; 504 6009

andrus@laekvere.ee

Irina Kuhlbach

maakorraldaja

322 2377

 

irina@laekvere.ee

 

Väike-Maarja vald

Leie Nõmmiste

keskkonnanõunik

3295756; 

53488787

leie.nommiste@v-maarja.ee

 

 

 

 

Kadrina vald

Kaire Kullik

arendusnõunik

32 25 617
506 9623

Kaire.Kullik@kadrina.ee
 

Haljala vald

Marko Teiva

majandusspetsialist

5063753;

marko.teiva@haljala.ee

Sõmeru vald

Viktor Häninen

abivallavanem

329 5942; 527 7233

viktor@someru.ee

Janne Lainjärv

juhiabi

329 5944

vald@someru.ee

 

Viru-Nigula vald

Marit Laast

keskkonnaspetsialist

322 9631;

marit.laast@viru-nigula.ee

 

Rakvere vald

Lauri Sard

keskkonnanõunik

327 8866;

522 8375

lauri@rakverevald.ee

Rägavere vald

Virgo Koppel

vallavanem

329 5415

57833232

virgo@ragaverevv.ee

Vinni vald

Peeter Kalvet

majandusnõunik

325 8667;

59198799

peeter.kalvet@vinnivald.ee

Gustav Saar

arendusnõunik

325 8660;

5044116

gustav.saar@vinnivald.ee

 

 

Vihula vald

 

 

Sulev Kiviberg

 

keskkonnanõunik

325 8643;

50 51127

sulev.kiviberg@vihula.ee

Tamsalu vald

Lembit Saart

keskkonnaspetsialist

322 8446;

520 3992

lembit.saart@tamsalu.ee

Lääne-Viru Maavalitsus

Mati Jõgi

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

325 8010;

505 6177

mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee