Uudised ja teated

24. märtsil perekonnatoimingutes vastuvõttu ei toimu. Sünni ja surma registreerimiseks võib pöörduda ükskõik millise omavalitsuse poole, va Rakvere linnavalitsus. Lähimad on Rakvere ja Sõmeru vallavalitsused. Rahvastikuregistri väljavõtteid, mis asendavad ka üksikuid perekonnasündmuse tõendeid, väljastavad kõik omavalitsused ja notarid.
Lääne-Viru maavalitsus annab teada, et seoses reisirongide sõiduplaani muudatustega alates 26. märtsist muutuvad ka maakonnaliinibusside sõiduplaanid liinidel nr 16, 20, 32, 39, 49, 52, 59 ja 64. Tutvu siit.

Lääne-Viru Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Lääne-Viru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Toimetaja: KRISTEL KITSING