Uudised ja teated

Sinilille kandes annab au ka maavanem

18.04.2017

Täna jõudis Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu ja Naiskodukaitse igakevadine heategevuskampaania “Anname au!” Lääne-Viru maavalitsusse. Sinilille soetas traditsiooniliselt ka maavanem Marko Torm, kes kutsus kõiki inimesi veterani päeva eel üles näitama lugupidamist ja hoolivust riigi ja selle eest seisnud veteranide vastu.  Loe edasi »

Lääne-Viru Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Lääne-Viru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Toimetaja: KRISTEL KITSING