Visuaalne identiteet

Alates 2015. aasta 1. jaanuarist on kõigile maavalitsuse ametnikele kohustuslik järgida uue visuaalse identiteedi käigus loodud stiiliraamatu reegleid.

 

Sellelt leheküljelt leitavad materjalid on eelkõige koostatud maavalitsuse ametnike ja meie koostööpartnerite (valitsemisala asutused, teised valitsusasutused, kujundusfirmad, erinevate ministeeriumiga seotud ürituste korraldajad ning muud organisatsioonid) jaoks, kes soovivad Lääne-Viru maavalitsuse sümboolikat ja/või stiiliraamatus kirjeldatud infokandjaid kasutada.

 

Maavalitsused rakendavad valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhist vaid riigivapiga olulistel kommunikatsioonikanalites ja infokandjate osas. Muudel kandjatel kasutavad maavalitsused edasi maakonna sümboleid. Maakonna sümbolid kehtestab siseminister määrusega.

 

·         Logo failid

·         Kujundusreeglid