Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

6.03.15

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele, Tallinna Perekonnaseisuametile või lähimale Eesti saatkonnale.

 

NB! Välisriigi dokumentidele kehtivad erinõuded. Tulenevalt riikidevahelistest   lepingutest ja seadustest vajavad/ ei vaja nad apostille või legaliseerimistempliga kinnitamist. Lisainfo leiate siit  ja legaliseerimine siit.

 

Dokumendid esitatakse perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

 

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

 

Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Kestvus

Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.

 

Riigilõiv

Riigilõivuta

 

Õigusaktid

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

 

Vastutaja

Anneli Riim, anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8062

Terje Pärnasalu, terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8061

Eve Prillop, eve.prillop@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8017

 

Teenuse taotlemine

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

Dokumendi originaali või ametlikult kinnitatud ärakirja võib kohale toimetada:

- isiklikult

- kolmanda isiku poolt

- saata postiga.

 

Aadress: Rakvere linn, F. R. Kreutzwaldi 5, kabinet 7

Vastuvõtuajad:    E ja K 9-16;

                               T ja R 9-12;

                               N 13-16

 

Vajaminevad dokumendid

  • Avaldajate isikut tõendav dokument
  • Rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument 

 

Tulemus

Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris