Uue nime andmine

4.04.16

Teenuse üldandmed

Teenuse kirjeldus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmist võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alalist elukohta omavad kodakondsuseta isikud ( kes ei ole ühegi teise riigi kodanikud).

 

Taodeldes uut nime enda alaealisele lapsele on vajalik mõlema hooldusõigusliku vanema nõusolek. 

 

Uus eesnimi peab vastama nimeseaduse nõuetele Kui uue perekonnanimena soovitakse suguvõsanime, siis tagasi võib minna 3 põlve (vanemate nimi või vanavanemate nimi või vanavanavanemate nimi). Nime olemasolu tuleb dokumentaalselt tõendada.

 

Uue nime andmise otsustab kas maavalitsus või valdkonna eest vastutav minister, olenevalt sellest, kas nime muutmine vajab kaalutlusotsust või mitte.

 

Uue nime taotlemiseks ei loeta mitte ainult täiesti uue ees-või perekonnanime või kunagi suguvõsas esinenud nime taotlemist, vaid ka isiku enda elu jooksul mingil perioodil kantud nime  taotlemist ehk nö taastamist. (neiupõlvenimi, lapsendamiseelsed nimed, abielueelsed nimed). Samuti on uue nime andmine näiteks abikaasa perekonnanime lisamine enda perekonnanimele, nimedes üksikute tähemärkide muutmine, nimede arvu muutmine). Iga olukord on erinev, seega küsige palun lisainformatsiooni perekonnaseisuametnikult. 

 

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.

 

Riigilõiv

Riigilõiv 100 eurot

 

Uut nime saab taodelda ilma riigilõivuta Nimeseaduse § 171 lõike 1 punktides 5–8 ja § 19 lõike 1 punktides 6–8 sätestatud juhtudel.

 

Tasumine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Pangakonto:

Swedbank EE932200221023778606

SEB pank EE891010220034796011

Danske Bank EE403300333416110002

Nordea EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082786, selgitus: uue nime andmine

 

  • Juhul, kui Te tasute riigilõivu kellegi teise pangakontolt, peab selgituses kajastuma avalduse esitaja nimi.
  • Riigilõiv tasutakse avalduse esitamisel (enne toimingu tegemise  taotlemist).
  • Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal internetipangas.

Õigusaktid

Lisainfot annab

Anneli Riim, anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee, tel. 325 8062

Terje Pärnasalu, terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee, tel. 325 8061

Eve Prillop, eve.prillop@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8017

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek. Avalduse saab saata ka e-posti teel digiallkirjastatuna.

 

Aadress: Rakvere linn, F. R. Kreutzwaldi 5, kabinet 7

Vastuvõtuajad: E ja K 9-16;

                            T ja R 9-12;

                             N 13-16

Vajaminevad dokumendid

  •     avaldaja isikut tõendav dokument

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

 

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

NB! Välisriigi dokumentidele kehtivad erinõuded. Tulenevalt riikidevahelistest   lepingutest ja seadustest vajavad/ ei vaja nad apostille või legaliseerimistempliga kinnitamist.

 

Lisainfo leiate siit ja legaliseerimine siit.

 

Tulemus

Valdkonna eest vastutava ministri käskkiri või maavalitsuse otsus. Nimekanne rahvastikuregistris.

 

Blankett, taotlusvorm

Uue eesnime perenime avalduse blankett