Uudised ja teated

« Tagasi

Maavanem julgustas geoloogiateenistuse ametnikke Rakveret elukohana määratlema

Teisipäeval külastasid maavalitsust Geoloogiateenistuse ametnikud, kes alates 2018. aasta jaanuarist asuvad tööle Rakveres. Maavanem Marko Torm julgustas neid kohe algusest määratlema elukohana Rakveret.

 

„Rakveret elukohana määratledes ja ennast uues elukohas sissekirjutades on linnal võimalik paremini planeerida elukeskkonda ja tagada kvaliteetsemaid avalikke teenuseid," sõnas Torm.

 

„Ma usun, et keskusomavalitsus peab aina enam mõtlema selle peale, kuidas viia inimesteni arusaam, et sissekirjutus ei ole lihtsalt aegunud vajadus eelnevatest perioodidest, vaid see on oluline maksulaekumise kohalt ja avaliku raha administreerijatele tööriist meie ühise elukeskkonna parendamiseks. Kust see asfalt ikka meie trepikojani jõuab ja uued sotsiaalteenused tulevad, kui mitte meie endi tulumaksust," lausus Torm.

 

Kohtumine toimus positiivselt arutlevas õhkkonnas ja lisatuge pakkusid külaliste seast ka mitmed piirkonnaga eelnevalt seotud olnud inimesed. Rakvere ja Kunda taustaga tänased tallinlased.

 

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas aprillis käskkirja, millega luuakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Geoloogiateenistus. See hakkab asuma Rakveres ja võimaliku asupaigana on kaalumisel olnud maavalitsuse hoone. Uues teenistuses hakkab tööle 50 inimest.

 

Eesti Geoloogiateenistuse põhiülesanneteks on geoloogiline kaardistamine, maapõueandmepankade pidamine, hüdrogeoloogiline seire, rannikute ja seismoseire geoloogia valdkonna uuringute tegemine ning valitsusele ettepanekute tegemine maapõue uurimise ja kasutamise valdkonnas.