Uudised ja teated

« Tagasi

Maavalitsus toetas omaalgatuslikke projekte enam kui 50 000 euroga

Maavanem Marko Torm kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvooru toetuse jaotuse ning  jagas  35 projekti  toetuseks 50 903,40 eurot.

 

Programmi kogukonna arengu meetmest (meede 1), mille eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu, toetati 17 projekti  25 527,68 euro ulatuses. Teiste hulgas saavad toetust MTÜ Arkna Terviseküla Arkna küla fotonäituse "Enne ja nüüd" korraldamiseks, MTÜ Tarvanpää Selts Virumaa pärimuslike rahvarõivaste valmistamise õpitubade läbiviimiseks koolinoortele ja täiskasvanutele, MTÜ Jäneda Muuseum Jäneda Põllutöökooli sajanda juubeliürituse läbiviimiseks, Viru-Nigula Hariduse Selts kolhoosiaja mälestusteraamatu koostamiseks ning mitmed teised.

 

Programmi elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest (meede 2), mille eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine, rahastati 18  taotlust  25 375,72 euro ulatuses. MTÜ Kotli Maja sai toetust Kotli maja küttekollete uuendamiseks, täismõõtmetes jalgpalliväravate soetamiseks kunstmurule sai toetust MTÜ Rakvere JK Tarvas, MTÜ Salla Seltsimaja saab programmi toel rajada Salla seltsimajja veeühenduse jne.

 

Maavanem Marko Tormi sõnul on tal suur heameel rahastuse saanud algatuste toimumise üle. „On väga head ideed ja usun, et ligemale 51 000 eurone rahasüst annab Lääne-Virumaa aktiivsetele kogukondadele hoogu juurde. Nad on selle panuse kuhjaga ära teeninud ja tunneme, et tugi läheb õigesse kohta," sõnas maavanem.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorus laekus Lääne-Viru maavalitsusele kokku sada taotlust. Kokku taotleti toetust 90 340 euro ulatuses. 

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoobril.  Seal läheb jagamisele 33 359,52 eurot.