Uudised ja teated

« Tagasi

Lääne-Virumaa saab konkurentsivõime tugevdamiseks taotleda 6,7 miljonit eurot

Riigihalduse minister Mihhail Korb kinnitas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) programmi Lääne-Viru tegevuskava ning programmi maakondliku eelarve, mille suuruseks on  6,7 miljonit eurot.

 

Kokku investeeritakse PKT  teises taotlusvoorus Põlva, Pärnu, Lääne-Viru, Võru, Hiiu, Saare ja Rapla maakonda ligikaudu 28,4 miljonit eurot, neist ainsana küündib Lääne-Virumaa eelarve üle kuue miljoni euro.

 

Eeltööna on iga maakond koostanud PKT tegevuskava, kus on välja valitud olulised ning prioriteetsed projektiideed ning taotlusvooru on oodatud osalema kõik projektid, mille objekt ja tegevused on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. september 2017.

 

Riigihalduse ministri poolt kinnitatud tegevuskavas on  14 Lääne-Viru maakonna projektiideed, toetuse vajadusega 15,6 miljonit eurot.

 

Maakonna hindamiskomisjoni hinnangul on oma mõjukuselt prioriteetsemad projektid Kunda sadama ettevõtlusala, Rakvere Vallimäe laululava kompleksi ning  Arkna  mõisas tervise- ja agroturismi teemapargi arendamine, Sõmeru-Näpi kergliiklustee ehitamine,  Võsu ranna puhketaristu rajamine, Neeruti kultuurimõisa külastuskeskkonna väljaarendamine ning Pika tänava renoveerimine Rakvere linnas.

 

Et maakonna projektiideed saaksid võimalikult hästi rahastusvooruks ette valmistatud ning programmi eesmärgid Lääne-Virumaal võimalikult mõjusalt täidetud, kohtus maavanem Marko Torm ka juuni alguses EASi ja rahandusministeeriumi esindajatega. „Põhjendasin projektide olulisust ja andsin lisainformatsiooni kõigi maakonna tegevuskavva lülitatud projektiideede kohta. Nüüd on kõik taotlejate endi kätes," sõnas Torm.

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ning see toetab kõikides Eesti maakondades ettevõtlus- ja külastuskeskkonna, avalikku linnaruumi ja transpordiühendusi parendavaid projekte.

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks jagatav summa maakondadele on kahe vooru peale kokku ligi 135 miljonit eurot. Lääne-Viru maakonnale eraldatud toetuse maht kahe vooru peale on kokku 12,4 miljonit eurot.

 

PKT esimeses voorus rahastati Lääne-Virumaa seitse projektiideed toetuse mahuga 5,6 miljonit eurot. Rahastuse said Käsmu-Võsu, Tõrremäe-Veltsi-Haljala ning Vinni valla kergliiklusteede ehitamised, Moe joogitööstuse teemapargi ja politseimuuseumi ekspositsiooni arendamine ning Tapa kesklinna ja Väike-Maarja keskväljaku avaliku ruumi uuendamine.