Uudised ja teated

« Tagasi

Lääne-Viru Hariduspäev 2017

30. augustil 2017 toimuv Lääne-Viru maakonna Hariduspäev on traditsiooniliselt toimunud õppeaasta alustava seminar. Igal aastal on selle sündmuse raames tutvustatud  ca 300-le  Lääne-Virumaa haridusvaldkonna spetsialistile ja huvilisele maakonda tulnud noori (otse kõrgkoolist) õpetajaid ning tänatud neid selle eest Rakvere teatri kinkekaardiga. Märkamise eesmärgiks on, et noor õpetaja tunneks ennast väärtustatuna, seoks ennast maakonna kooliga pikemaks ajaks ning tooks oma uusi teadmisi kogenenumatele.  Hariduspäev jätkub üldloengutega, kus esinevad haridustöötajate poolt oodatud lektorid (toimus eelküsitlus) ning ainesektsioonide üleste töötubadega.

 

Seminari üldloengutele on kutsutud lektoriteks Tõnis Lukas „Õpime endale, mitte õpetajale, aga õpetame õpilast silmas pidades, mitte endale", Katri Raik „Kuidas saada edukaks koolijuhiks/õpetajaks ehk kes see direktor/õpetaja ikka on?", Urmo Kübar „Heade kodanike kasvulava".

 

Töötoad toimuvad õpetajalt õpetajale kogemusõppe vormis, kus jagatakse parimaid praktikaid,  tutvustatakse mitmesuguseid projektivõimalusi, planeeritakse ainesektsioonide koostööd ühisürituste korraldamisel. Töötubade planeerimisel on arvestatud, et need oleksid arendavad, huvitavad ja inspireerivad kõikidele osalejatele tulenevalt kogutud ettepanekutest (tagasiside Lääne-Virumaa Hariduspäev 2016 ja üritust ettevalmistav küsitlus 2017 aastal). Toimub 12 töötuba alushariduse- ja kooliõpetajatele, õppejõududele, juhtidele, ametnikele ja huvilistele.

 

Õpetajad jagavad töötubades teadmisi ja oskusi erinevate metoodikate ning võtete kohta, kuidas muuta ainetund loovamaks, õpilasele aktiivsemaks ja huvitavamaks, planeeritakse ainesektsioonide ainevaldkondade üleseid ühistegevusi:

 

             õpetajakutse taotlemise kogemuse jagamine,

             erivajadustega lapsed ja nendega toimetulek koolis ja lasteaias,

             uueneva õpikäsituse rakendumine koolis ja lasteaias,

             ainesektsioonide ülese koostöö planeerimine,

             keeleõpetus mitut moodi – emakeel, võõrkeel, keelekümblus nii koolis kui ka lasteaias,

             vaikuseminutite kasutamise võimalikkusest koolides,

             erinevate (digi) õpikeskkondade tutvustamine,

             tarbija- ja majandusõpe korraldamine lasteaias,

             praktikate jagamine reaalainetes, muusikaõpetuse jt valdkondades.

 

Lääne – Virumaa Hariduspäev 2017 on õppeaastat sissejuhatav, osalejaid innustav, motiveeriv ja inspireeriv üritus. Hariduspäeva korraldavad VIROL ja Lääne-Viru maavalitsus, rahastus Innovelt projektiga Kogukonda kaasav õpiüritus igas maakonnas,  „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid"; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" raames.