24. ja 25.augustil perekonnatoimingutes vastuvõttu ei toimu. Sünde ja surmasid saab registreerida kõikides kohalikes omavalitsustes (v.a. Rakvere linn). Lähemad on Sõmeru Vallavalitsus, telefon 32 95944 ja Vinni Vallavalitsus, telefon 32 58665.

Kui vajate arhiivitõendit, siis seda võib asendada ka rahvastikuregistri väljavõttega. Eesti- ja inglisekeelseid väljavõtteid väljastavad kõik kohalikud omavalitsused, sealhulgas ka Rakvere Linnavalitsus (tasuta) ja  notarid (notaritasu).

 

Lääne-Viru Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Lääne-Viru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Toimetaja: KRISTEL KITSING