Järelevalve perekonnaseisutoimingute üle

Maavalitsus teostab järelevalvet perekonnaseisutoimingute üle

·         Seadusandlike aktide järgimise üle vaimuliku poolt abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisutoimingute tegemisel (koos Siseministeeriumiga) Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 1 p 2;
 

·         Kohaliku omavalitsuse perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkuse üle, kui Siseministeerium peab seda vajalikuks ja pöördub vastava taotlusega maavalitsuse poole. Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 2.

 

Järelevalve sisu

Perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkus (perekonnaseisutoimingutega seotud õigusaktide järgimine toimingute tegemisel vaimulike ja kohalike omavalitsuste perekonnaseisuametnike  poolt).