Perekonnaseisutõendite väljastamine

4.04.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Isikul on võimalik taodelda endale lähimast maavalitsustest või Tallinna Perekonnaseisuametist:

 

  • korduvat tõendit perekonnasündmuse kohta;
  • kinnitatud või kinnitamata ärakirja perekonnaseisuaktist ,  perekonnakirjadest või perekonnakirjade juurde kuuluvatest lisatoimetistest;
  • rahvastikuregistri väljavõtet.

 

Dokumenti saab taodelda enda, oma alaealise lapse või eestkostetava kohta.

 

Korduvat perekonnasündmuse tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.

 

Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

 

Lisaks väljastame nn rahvusvahelisi mitmekeelseid tõendeid riikidesse, kes on ühinenud perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooniga.

Riikide loetelu leiad siit.

 

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisatoimetisi.

 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Eesti Rahvusarhiivist.

 

Kui perekonnasündmus on kirja pandud välismaal (siia kuuluvad ka endised NSVL vabariigid), siis tuleb dokumentide tellimiseks pöörduda otse vastava riigi Eestis asuvasse saatkonda. Kui selle riigi esindust Eestis ei ole, tuleb pöörduda saatkonda, mis ei asu küll Eestis, aga mille tööpiirkond on Eesti. 

 

Infot saatkondade kohta saab siit.

 

Soovi korral võib nõustamiseks pöörduda ka endale lähima maavalitsuse perekonnaseisuametniku või Tallinna Perekonnaseisuameti poole, kus tellimisankeedid on olemas paberil.  

 

Perekonnaregistri ärakirja ja lisatoimetuses oleva dokumendi ärakirja taotlemiseks tuleb avaldus esitada sellele maavalitsusele, kelle arhiivis asub originaaldokument.

 

Suguvõsa uurimiseks soovitame pöörduda:

·         Rahvusarhiiv

·         Eesti Genealoogia Selts

·         Eestikeelne perekonnaajaloo foorum

  Suguvõsa uurimist võiks alustada siit

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, reeglina kohe, maksimaalne menetluse aeg on 1 kuu alates avalduse saabumisest.

Riigilõiv

  • Rahvastikuregistri väljavõte enda ja alaealiste laste kohta tasuta, kolmandate isikute kohta (õigustatud huvi korral)  5 eurot                       
  • Korduv perekonnasündmuse tõend paberkandjal 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurot
  • Andmete teatis või kinnitatud koopia paberkandjal 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurot

Tasumine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

 

Pangakonto:

Swedbank EE932200221023778606

SEB pank EE891010220034796011

Danske Bank EE403300333416110002

Nordea EE701700017001577198

 Viitenumber: 2900082786

 Selgitus: korduva tõendi väljastamine

 

Juhul, kui Te tasute riigilõivu kellegi teise pangakontolt, peab selgituses kajastuma avalduse esitaja nimi.

 

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas.

Õigusaktid

 

Vastutaja

Anneli Riim, anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8062

Terje Pärnasalu, terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8061

Eve Prillop, eve.prillop@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8017

 

Teenuse taotlemine

kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või digiallkirjastatud avaldus.

 

Aadress: Rakvere linn, F. R. Kreutzwaldi 5, kabinet 7

Vastuvõtuajad: E ja K 9-16;

                            T ja R 9-12;

                             N 13-16

Vajaminevad dokumendid

  • Avaldaja isikut tõendav dokument.
  • Volitus, kui esindate kedagi tema dokumendi tellimisel või kättesaamisel.

Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või rahvastikuregistri väljavõte või kinnitatud /kinnitamata ärakiri. 

Blankett, taotlusvorm

·         Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

·         Avaldus perekonnasündmuse  tõendi saamiseks

·         Avaldus rahvastikuregistrist väljavõtte saamiseks

Viide

Korduva dokumendi väljaandmise avalduse blankett (pdf)

Rahvastikuregistri  väljavõtte avalduse blankett (pdf)

 

Elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Vaata kodanikuportaal www.eesti.ee

 

Vali: kodanikule-rahvastikuregister- perekonnasündmuse tõendi väljastamine.

 

TÄHTIS: Riigilõiv tasuda selle maavalitsuse viitenumbrile, kellele Te esitate e-avalduse.

 

Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, juhul kui leiate, et Teie kohta on mingi dokument puudu.

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse

Viide

www.eesti.ee