Projekt "Noor ja ettevõtlik"

Lääne-Viru Maavalitsus on saanud toetust Välisministeeriumi arengukoostöö- ja humanitaarabiprogrammist koostööks Ukrainaga projektile „Noor ja ettevõtlik".

 

Eesti on arengukoostöö kui ühe välispoliitika valdkonnaga tegelenud alates 1998. aastast, mil Vabariigi Valitsuse reservist eraldati esimest korda vahendid arengukoostöö rahastamiseks.

 

Eesti arengukoostöö sai alguse soovist aidata reformikogemuste jagamise kaudu üleminekumajandusega riikidel toime tulla eelseisvate arenguväljakutsetega. Aastate jooksul on Eestist kujunenud doonorriik, kes teiste demokraatlike riikide kõrval aitab rahvusvahelisel tasandil kaasa maailma üldise stabiilsuse ja heaolu kasvule.

 

Projekti „Noor ja ettevõtlik" eesmärgiks ettevõtluskeskkonna arendamine läbi ettevõtlikkuse õppe propageerimise ja on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

 

Piirkonna eduka arengu võtmeks on edukate ettevõtete olemasolu piirkonnas. Edukad ettevõtted soovivad tegutseda keskkonnas, kus ei ole üksnes tavapärase tehnilise infrastruktuuri ja sobiva tööjõu kättesaadavus olemas, vaid kus toimub ka teadmiste ja oskuste pidev uuenemine ning toimib usalduslik võrgustik ettevõtete, ettevõtlust toetavate asutuste ning avaliku haldusjuhtimise tasandi vahel.

 

Projekti raames toimuvad kahepoolsed kohtumised nii Eestis kui Ukrainas, mille käigus jagatakse omavahel noorte ettevõtlikkuse arendamise paremat kogemust (ettevõtlusteater, ettevõtliku kooli tegevused, kutseõppe korraldamine, õpilasfirmade tegevus). Projekti raames toimub ka ettevõtlusideede konkurss kooliõpilastele mõlemas koostööpiirkonnas.

 

                 

 

Lääne-Viru maakonna ja Kominternivska rajooni (Odessa oblast) vahel on sõlmitud koostöö kokkulepe 2013. aasta septembris, seega suuremamahulisi projekte kahe piirkonna vahel läbi viidud ei ole.

 

Projekti „Noor ja ettevõtlik" võib seega projektitasandil lugeda esmaseks kogemuseks, seega on antud projekti puhul tegemist laiema koostöö avategevustega.

 

Projekti kogu eelarve on 48 686 eurot, millest Välisministeeriumi toetus on 43 331 eurot.

 

Lisainfo:

Lääne-Viru Maavalitsus

http://laane-viru.maavalitsus.ee
Moonika Aruvainu
Arengu- ja planeeringuosakond, arendusspetsialist
Tel 325 8014

E-post: moonika.aruvainu@laane-viru.maavalitsus.ee

 

Välisministeerium

vminfo@vm.ee

Marju Tooding

Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo

Tel: +372 637 7246

marju.tooding@mfa.ee