Maavanema tunnuskiri

Lääne-Viru maavanema tunnuskiri on kõrgem Lääne-Viru Maavalitsuse poolt antav tunnustusavaldus. Käesoleva reglemendiga kehtestatakse tunnuskirja andmise alused ja kord. Taotlusi tunnuskirja andmiseks võivad esitada maasekretär, maavalitsuse osakonnajuhatajad, maakonna omavalitsused, seltsid, liidud, füüsilised ja juriidilised isikud.

 

Dokumendid:

 

Lisa 1_tunnuskirja taotlus.doc

Tunnuskirja reglement.doc