Maavanema tänukiri

Maavanema tänukiri antakse isikule, asutusele või isikute ühendustele tunnustusena maakonna hüvanguks ning maine kujundamiseks tehtud töö eest. Tänukiri antakse põhjendatud kirjaliku taotluse alusel, mille esitab maasekretär, maavalitsuse osakonnajuhatajad, maakonna omavalitsused, seltsid, liidud, füüsilised või juriidilised isikud, asutuse juht või avalik-õigusliku asutuse juht.

 

Dokumendid:

 

Lisa 1_tänukirja taotlus.doc

Tänukirja reglement.doc