Teenuse üldandmed

Teenuse kirjeldus

Kui isiku, kes ei ela Eestis ega asu Eestisse elama, andmed on vaja riigi     andmekogusse kanda ja isik vajab selleks isikukoodi, siis:

Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi  määratlemata kodanik.

Vajadus sel moel isikukoodi taotleda on isikul, kes ei ela  püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal, millest tulenevalt on tööandjal kohustus registreerida töötaja MTA-s ja töötaval isikul on õigus kindlustuskaitsele Eesti Haigekassas. Enamus Eestis kasutusel olevatest andmekogudest, sh ravikindlustuse andmekogu, on üles ehitatud selliselt, et isiku identifitseerimise aluseks on isikukood.

 

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga moodustatakse isikukood ja väljastatakse selle kohta väljavõte mõistliku aja jooksul, reeglina paar päeva, maksimaalne menetluse aeg on 1 kuu alates avalduse saabumisest.

Riigilõiv

    tasuta

Tasumine

 

   tasuta

Õigusaktid

 

 https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015004?leiaKehtiv

Vastutaja

Anneli Riim, anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8062

Terje Pärnasalu, terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8061

Eve Prillop, eve.prillop@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8017

 

Teenuse taotlemine kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

 

Aadress: Rakvere linn, F. R. Kreutzwaldi 5, kabinet 7

Vastuvõtuajad: E ja K 9-16;

                            T ja R 9-12;

                             N 13-16

Vajaminevad dokumendid

·           Avaldaja isikut tõendav dokument.

Tulemus

 Väljavõte Eesti Rahvastikuregistrist

Blankett, taotlusvorm

  • välisriigis viibiv isik võib esitada taotluse (määruse nr 4 vormil Lisa 2) isiklikult kohale minnes Eesti välisesindusele, kes edastab taotluse SMIT-ile
  • Eestis viibiv isik esitab taotluse (määruse nr 4 vormil Lisa 1) isiklikult kohale tulles MV-le.

 

Viide