Hajaasustuse programm

28.03.16

2016. aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.

 

Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatuks alates 28. märtsist 2016. a.

 

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa ollahilisem kui 01.01.2016.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

·         veesüsteemid

·         kanalisatsioonisüsteemid

·         juurdepääsuteed

·         autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

 

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse elektriprogrammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa.

 

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31. mai 2016. a.

 

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

 

Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru infopäev toimub 28. aprillil 2016. a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse suures saalis (II korrus).

 

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud vallavalitsustes ja maavalitsuses:

 

 

 

 

 

 

Tapa vald

Vahur Leemets

arendusnõunik

322 9658; 564 95439

vahur.leemets@tapa.ee

Rakke vald

Piret Lükk

maanõunik

326 0875; 510 3267

piret@rakke.ee

Laekvere vald

Andrus Läll

majandusosakonna juhataja

322 2374; 504 6009

andrus@laekvere.ee

Irina Kuhlbach

maakorraldaja

322 2377

 

irina@laekvere.ee

 

Väike-Maarja vald

Leie Nõmmiste

keskkonnanõunik

3295756; 

53488787

leie.nommiste@v-maarja.ee

 

 

 

 

Kadrina vald

Kaire Kullik

arendusnõunik

32 25 617
506 9623

Kaire.Kullik@kadrina.ee
 

Haljala vald

Marko Teiva

majandusspetsialist

5063753;

marko.teiva@haljala.ee

Sõmeru vald

Viktor Häninen

abivallavanem

329 5942; 527 7233

viktor@someru.ee

Janne Lainjärv

juhiabi

329 5944

vald@someru.ee

 

Viru-Nigula vald

Marit Laast

keskkonnaspetsialist

322 9631;

marit.laast@viru-nigula.ee

 

Rakvere vald

Lauri Sard

keskkonnanõunik

327 8866;

522 8375

lauri@rakverevald.ee

Rägavere vald

Virgo Koppel

vallavanem

329 5415

57833232

virgo@ragaverevv.ee

Vinni vald

Peeter Kalvet

majandusnõunik

325 8667;

59198799

peeter.kalvet@vinnivald.ee

Gustav Saar

arendusnõunik

325 8660;

5044116

gustav.saar@vinnivald.ee

 

 

Vihula vald

 

 

Sulev Kiviberg

 

keskkonnanõunik

325 8643;

50 51127

sulev.kiviberg@vihula.ee

Tamsalu vald

Lembit Saart

keskkonnaspetsialist

322 8446;

520 3992

lembit.saart@tamsalu.ee

Lääne-Viru Maavalitsus

Mati Jõgi

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

325 8010;

505 6177

mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee

Mari Knjazev

Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

325 8013

mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee