Uudised ja teated

« Tagasi

Lääne-Viru Maavalitsuse eelinfo 17.-23. aprill 2017

Esmaspäev, 17. aprill

 

17. ja 18. aprillil viiakse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt läbi PISA 2018 eeltestimine Rakvere Gümnaasiumi 15-aastastele õpilastele. PISA ehk Programme for International Student Assesment on rahvusvaheline õpilaste hindamise uuring, kus osalevad 80 riigi õpilased. Uuring hindab õpilaste valmisolekut iseseisvaks eluks, teadmisi lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuringu läbiviimist abistab Tiiu Kuus, tel 325 8042, tiiu.kuus@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 10.00 toimub maavanema kabinetis osakonnajuhatajate nõupidamine. Info Kristel Kitsing, tel 325 8007, kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 10.00 osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi SA Lääne-Viru Arenduskeskus nõukogu koosolekul. Info Sven Hõbemägi, tel 3258045, sven@virol.ee.

 

Kell 11.00 kohtub maavanem Marko Torm maakondliku praktikasüsteemi ühtlustamise teemal kõrg- ja kutsekoolide esindajatega. Info Anu Oja, tel 325 8028, anu@arenduskeskus.ee.

 

Teisipäev, 18. aprill

 

Kell 11.00 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Aivi Must huvide konflikti olukordade vältimise ja ennetamise koolitusel Tallinnas Rahvakultuuri keskuses. Info Aivi Must, tel 325 8030, aivimust@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kolmapäev, 19. aprill

 

Osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Kaidy Aljama koolitusel "Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapse mõistmine ja toetamine" Rakveres. Info Kaidy Aljama, tel 325 8025 kaidy.aljama@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 10.00 osalevad maavanem Marko Torm ja avalike suhete peaspetsialist Kristel Kitsing Kevadtormi teabepäeval Sõmeru keskusehoones. Info Kristel Kitsing, tel 325 8007, kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 18.15 läbib Lääne-Viru Tervisenõukogu  liikmeskond seiklusliikumise Arkna raja. Info Kaidy Aljama, tel 325 8025 kaidy.aljama@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Neljapäev, 20. aprill

 

Osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Kaidy Aljama arenguvestlusel Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuses. Info Kaidy Aljama, tel 325 8025 kaidy.aljama@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 11.00 toimub Eisma külalistemajas mereala planeeringu koostamisega seotud Lääne-Virumaa  huvirühmade esimene arutelu. Arutelu korraldab Lääne-Viru maavalitsus ning eesmärgiks on koondada kohalikud huvid ja vajadused piirkonna ranna- ja mereala arenduse osas. Arutelul osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi ning planeeringuspetsialist Jaan Kangur. Info Mati Jõgi, tel 325 8010, mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 12.00 osaleb maasekretär Tarmo Mikkal Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni istungil Ida-Virumaal. Info Tarmo Mikkal, tel 325 8002, tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Reede, 21. aprill

 

Kell 10.00 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Kaidy Aljama ohutuspäeva ettevalmistuskoosolekul Rakvere päästemajas. Info Kaidy Aljama, tel 325 8025 kaidy.aljama@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Laupäev, 22. aprill

 

Kell 11.00 osaleb maavanem Marko Torm XII Lääne-Virumaa Näitemängupäeva avamisel Roela rahvamajas. Info Kristel Kitsing, tel 325 8007, kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 14.00 osaleb maavanem Marko Torm Viru maleva noorkotkaste võistlusmatka Viru Tarvas lõputseremoonial Kundas. Kristel Kitsing, tel 325 8007, kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Kell 19.00 osaleb maavanem Marko Torm Kadrina valla 25. aastapäeva tähistamisel Kadrina huvikeskuses. Kristel Kitsing, tel 325 8007, kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Pühapäev, 23. aprill

 

Kell 15.00 kohtub maavanem Marko Torm eakate klubiga Kuukiir Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava hoones, et rääkida haldusreformist ning maakonnast. Kristel Kitsing, tel 325 8007, kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee.