Uudised ja teated

« Tagasi

Maaavanem esitas riigihalduse ministrile kinnitamiseks piirkondade konkurentsivõime tugevdamise Lääne-Virumaa tegevuskava eelnõu

Lääne-Viru maavanem saatis riigihalduse ministrile kinnitamiseks piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise ehk PKT investeeringute programmi maakondliku tegevuskava eelnõu. Riigihalduse ministri poolt kinnitatud tegevuskava projektid saavad õiguse taotleda rahastust Euroopa Liidu PKT investeeringute programmist.

 

Nimetatud programm toetab kõikides Eesti maakondades ettevõtlus- ja külastuskeskkonna, avalikku linnaruumi ning transpordiühendusi parendavaid projekte.

 

Lääne-Viru maakonnast konkureerib piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusraha saamiseks 14 projekti toetuse vajadusega 15,6 miljonit eurot. Programmi võimalik toetuse maht Lääne-Viru maakonnale on aga ca 6,7 miljonit eurot ehk 2 korda väiksem kogu vajadusest. 

 

Rahastustaotluste hindamisel arvestatakse tegevuskava projektide prioriteetsust, mille on Lääne-Virumaal paika pannud maakondlik hindamiskomisjon. Hindamiskomisjoni alusel on meie maakonna PKT tegevuskava prioriteetsemad projektid Kunda ettevõtlusala, Rakvere Vallimäe Laululava kompleksi ning  Arkna  mõisas tervise- ja agroturismi teemapargi arendamine, Sõmeru-Näpi kergliiklustee ehitamine ning Võsu ranna puhketaristu rajamine.

 

PKT investeeringute programmist on juba Lääne-Viru maakonnas rahastatud Käsmu-Võsu, Tõrremäe-Veltsi-Haljala ning Vinni valla kergliiklusteede ehitamist, Moe joogitööstuse teemapargi ning politseimuuseumi ekspositsiooni arendamist. Samuti Tapa kesklinna ning Väike-Maarja keskväljaku avaliku ruumi uuendamist. Eraldatud toetuse maht oli 5,7 miljoni eurot.