Uudised ja teated

Enampakkumisteated

24.08.2016

Lääne-Viru Maavalitsus müüb maavanema korralduse 24.08.2016 nr 1-1/16-718 alusel avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmised konfiskeeritud sõidukid  Loe edasi »

Lääne-Viru Maavalitsus

Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav Rahandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus, mille põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.