Uudised ja teated

Konkurentsivõime tugevdamise rahale konkureerib 14 projekti

18.01.2017

Neljapäeval koguneb konkurentsivõime tugevdamise (PKT) programmi maakondlik hindamiskomisjon, et hinnata projektiideede mõju maakonna arengule, nende töökohtade loomise ja ettevõtluskeskkonna probleemide lahendamise võimekust ning objektide või tegevuste realiseeritavust.  Loe edasi »

Lääne-Viru Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Lääne-Viru maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Toimetaja: KRISTEL KITSING