Uudised ja teated

Muusikapäev Lääne-Virumaal

28.09.2016

Eesti Muusikanõukogu kutsub juba neljandat aastat 1. oktoobril kõiki Rahvusvahelisele Muusikapäevale. Sel kaunil päeval juhitakse suurejoonelise kontserdiprogrammiga tähelepanu muusika olulisusele meie igapäevaelus.  Loe edasi »

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek 26. septembrist kuni 23. oktoobrini. Tutvu siin

Lääne-Viru Maavalitsus

Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav Rahandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus, mille põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.