Ühistranspordi järelevalve

Järelevalvet korraldatakse Lääne-Viru Maavalitsuse poolt  sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.

 

Teostatakse kontrolli

·         sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;

·         sõitjate üle;

·         bussijuhtide üle;

·         ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.

 

Seaduslik  alus  

·         Ühistranspordiseadus  

·         Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri.

 

Lääne-Viru Maavalitsusel on õigus

·         Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;

·          Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;

·         Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Ühistranspordi

vanemspetsialist

Martin Keskküla

325 8011

martin.keskkula@laane-viru.maalitsus.ee

kabinet 37

Ühistranspordi

inspektor

Moonika Pitkve

325 8023

moonika.pitkve@laane-viru.maavalitsus.ee

kabinet 33
 

Ühistranspordi

inspektor

Väino Aunapuu

325 8016

vaino.aunapuu@laane-viru.maavalitsus.ee

kabinet 33