Projekt „ SustainBaltic“

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti „SustainBaltic" eesmärgiks on koostada rannikualadele ruumilise arengu plaanid, mis hõlmaksid kooskõlaliselt looduskeskkonna säilitamise ning inimtegevusega seotud  sotsiaalse- ja majanduskeskkonna arendamise vajadusi, samuti sujuvat ning kavandatud ruumikasutust ranniku- ja mereruumi vahel.

 

Projekti raames on kavas koostada 4 plaani , kaks neist Soome - Satakunta ja Varsinais-Suomi  piirkonna ja kaks Eesti Lääne –ja Harjumaad hõlmava ning Lääne-Viru rannikuala kohta.

 

Metodoloogiliselt kasutatakse ICZM lähenemist ehk rannikuala tsoonide integreeritud korraldamist (ICZM on lühend inglisekeelsest väljendist integrated coastal zone management) . Rannikualade integreeritud korraldamine on Euroopa Liidu ranniku- ja mereala poliitika üks osa, mille raames on antud liikmesriikidele soovitusi selliste integreeritud plaanide koostamiseks.

 

Lisainfo: http://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm.

 

Projekti „SustainBaltic" koostööprojekt, kus osalevad Turu Ülikool ( projekti juhtpartner); Satakunta maakonna nõukogu, Eesti Maaülikool, Soome Keskkonna Instituut. Tallinna Ülikool ja Lääne-Viru Maavalitsus.

 

Projekti toetab EL Kesk-Läänemere programm. Projekti kogumaksumus on 1 308 230 eurot, sellest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERDF) 1 023 760 eurot.

 

Lääne-Viru Maavalitsuse projektitegevuste eelarve on 51 420 eurot, sellest ERDF toetus 43 710 eurot.

Projekti kestvuseks on 30 kuud lõpptähtajaga 28.veebruar 2019.

 

Rohkem infot:

Projekti „SustainBaltic" kodulehekülg: www.utu.fi/SustainBaltic, projektijuht Reija Hietala, reija.hietala@utu.fi

 

Lääne-Viru Maavalitsuse kontaktisik; Mati Jõgi, arengu-ja planeeringuosakonna juhataja, mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee