Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks

15.01.15

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve.
Kestvus Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 1 kuu.
Hind Riigilõivu vaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.
Õigusaktid
Vastutaja

Leili Kaljula

arengu- ja planeeringuosakonna maatoimingute talituse vanemspetsialist

Tel 325 8052

leili.kaljula@laane-viru.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud

Vajalik avalduse esitamine

Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 5, 44314 Rakvere
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
  • Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab avaldaja

 

BLANKETID: