Hüpoteegiga koormatud kinnistu võõrandamine

15.01.15

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun, kas maaüksusega ei kaasne kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevaid piiranguid.
Kestvus Dokumentide menetlemise maksimaalne aeg 1 kuu.
Hind Riigilõivu vaba. Notari tasu tasub taotleja
Õigusaktid
Vastutaja

Leili Kaljula

arengu- ja planeeringuosakonna maatoimingute talituse vanemspetsialist

Tel 325 8052

leili.kaljula@laane-viru.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud

Vajalik avalduse esitamine

Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 5, 44314 Rakvere
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta    
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut    
  • Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab avaldaja
Viide

Kinnistu võõrandamise avaldus

 

Kinnistu võõrandamise avaldus juriidilisele isikule

 

BLANKETID: