Lääne-Virumaa arengustrateegia

1.09.15

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia sisaldab endas maakonna arengu strateegilisi eesmärke ja peamiseid väljakutseid maakonna arengus aastani 2030 neljas valdkonnas: loodus-, majandus- ja sotsiaalne keskkond ning ühendused.

 

Aastaks 2020 on sõnastatud täpsemad maakondlikud eesmärgid eelnimetatud valdkondades ning lisatud tegevuste kava liikumiseks eesmärkide poole.

 

Maakonna arengustrateegia koostamisel on silmas peetud Euroopa Liidu (EL) rahastamisperioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika Eesti prioriteete,  kuna maakonna arengustrateegia on aluseks osade EL  toetusmeetmete meetmete rakenduslikele tegevuskavadele.

 

Maakonna arengustrateegia on koostatud valdkondlike töökoosolekute abil, samuti on arengustrateegia versioone esitatud täiendamiseks ja parandamiseks kõigile maakonna omavalitsusüksustele.

 

Dokumendid:

Lääne-Virumaa arengustrateegia 2030

Strateegia kommentaarid

Lisa 1 - maakonna statistika

Lisa 2 - eelneva strateegia ülevaade