Andmete parandamine ja muutmine

31.12.15

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kui isik soovib muuta enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid, siis peab ta esitama vastava avalduse maavalitsusele.

 

Avaldusele lisatakse dokument, mis tõendab andmete muutmise alust.

 

Statistilisi andmeid saab muuta nii kohapeal kui ka kodanikuportaali  www.eesti.ee kaudu. 

 

Avalduse registrikande parandamiseks või muutmiseks võib esitada isik, kelle kohta kanne on tehtud. Kuni 18aastase isiku andmed parandatakse või muudetakse vanemate või eestkostja avalduse alusel.  Surnud isiku registrikannet parandatakse või muudetakse seadusjärgsete pärijate hulka kuuluva isiku avalduse alusel.

 

Rahvastikuregistri kannetes võib muudatusi teha ka vigade (nt nimes esineva õigekirjavea) parandamiseks.

 

Kui perekonnaseisuasutusel puudub küllaldane alus kande parandamiseks või muutmiseks ja ta keeldub sellest või kui huvitatud isikute vahel on vaidlus, otsustab kande parandamise või muutmise kohus.

 

Kestvus

Andmete muutmise või parandamise kanne koostatakse mõistliku menetlusaja jooksul.

 

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 30 päeva.

 

Riigilõiv

  • seoses lapsendamisega sünniaktis tehtud muudatuste korral - riigilõivuvaba
  • põlvnemise kindlakstegemise või tuvastamise korral pärast lapse sündi - riigilõivuvaba
  • kui vea kandesse on teinud perekonnaseisuametnik – riigilõivuvaba
  • muudel juhtudel riigilõiv parandatud andmetega tõendi väljastamise eest paberkandjal 10 eurot ja elektrooniliselt 5 eurot. 
  • rahvastikuregistri väljavõte muudetud andmetega- riigilõivuvaba

 

Tasumine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

 

Pangakonto:

Swedbank EE932200221023778606

SEB pank EE891010220034796011

Danske Bank EE403300333416110002

Nordea EE701700017001577198

 

Viitenumber: 2900082786

 

Selgitus: perekonnaseisuandmete parandamine

 

Juhul, kui Te tasute riigilõivu kellegi teise pangakontolt, peab selgituses kajastuma avalduse esitaja nimi.

 

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Rahvastikuregistri seadus

Lisainfot annab

Anneli Riim, anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 3258 062

 

Terje Pärnasalu, terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee, tel. 3258 061

 

Eve Prillop, eve.prillop@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 3258 017

 

Teenuse taotlemine

 Kohapeal

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

 

Aadress: Rakvere linn, F. R. Kreutzwaldi 5, kabinet 7

 

 Vastuvõtuajad: E ja K 9-16;

                             T ja R 9-12;

                              N 13-16

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus
  • isikut tõendav dokument
  • originaaldokument, mille alusel soovitakse registriandmetesse muudatust teha

 

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

NB!    Välisriigi dokumentidele kehtivad erinõuded. Tulenevalt riikidevahelistest   lepingutest ja seadustest vajavad/ei vaja nad apostille või legaliseerimistempliga kinnitamist.

 

Lisainfo leiate siit ja legaliseerimine siit

 

Tulemus

Andmete muutmise või parandamise kanne rahvastikuregistris. Avaldajale väljastatakse soovi korral  tõend või rahvastikuregistri väljavõte.

 

Blankett, taotlusvorm

Andmete muutmise taotlus (pdf)

 

Elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Oma andmete õigsust rahvastikuregistris saab kontrollida aadressil: http://www.eesti.ee

 

Vea avastamisel edastada digitaalselt allkirjastatud andmete parandamise ja muutmise avalduse blankett (pdf) ja andmete muutmise alust tõendav dokument   maavalitsusele.

 

Kui avastate portaalis www.eesti.ee enda andmeid kontrollides, et registris puudub mõni Teie kohta Eestis koostatud perekonnaseisudokument, saate selle sisestamist tellida kohe samas portaalis.

 

Statistiliste andmete muutmise teadet saab esitada aadressil:http://www.eesti.ee/

 

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või Digi ID; PIN 1 ja PIN 2 koodid

 

Tulemus

Andmete muutmise või parandamise kanne rahvastikuregistris. Avaldajale väljastatakse soovi korral  tõend või rahvastikuregistri väljavõte.