Abielu registreerimine

28.01.16

Teenuse üldandmed

 

 

Teenuse kirjeldus

Abielu sõlmivad kõik maavalitsused (k.a. Harju maavalitsus Tallinna linnas), Tallinna perekonnaseisuamet, notarid ja abielu sõlmimise õigusega vaimulikud.

 

Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku abiellumisavalduse.


Abieluavalduse esitamisel teevad abiellujad valiku varasuhte osas, millisteks on varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus, varalahusus.

 

Abikaasade varalised õigused (EST)

Abikaasade varalised õigused (ENG)

Abikaasade varalised õigused (RUS)

 

Abielu sõlmimine toimub abiellujate poolt valitud ruumis (vt.abielu sõlmimise tingimused).  Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud, esitab perekonnaseisuametnik neile allkirjastamiseks abielukande. Seejärel tehakse elektrooniline kanne rahvastikuregistrisse. Abiellujatele väljastatakse abielutõend.

 

Abielu sõlmimise tingimustega saab tutvuda siit.

Kestvus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.

Riigilõiv

30 eurot

 

Abielu sõlmimisel maavalitsuse saalides lisandub tasu:

  • I korruse abielude sõlmimise väike saal - 20 eurot
  • II korruse suur saal - 50 eurot

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

Konto nr:

Swedbank EE932200221023778606

SEB pank EE891010220034796011

Danske Bank EE403300333416110002

Nordea EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082786  

Selgitus: abielu sõlmimine  

 

Juhul, kui Te tasute riigilõivu kellegi teise pangakontolt, peab selgituses kajastuma avalduse esitaja nimi.

 

Tasu saali kasutamise eest

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Pangakonto:

Swedbank EE932200221023778606

SEB pank EE891010220034796011

Danske Bank EE403300333416110002

Nordea EE701700017001577198

Viitenumber: 2800082433

Selgitus: Lääne-Viru Maavalitsus, saali kasutamine

Õigusaktid

Lisainfo

Anneli Riim, anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee, telefon 32 58062

Terje Pärnasalu, terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee, telefon 32 58061

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek aadressil Rakvere linn, F. R. Kreutzwaldi 5, kabinet 7.

Vastuvõtuajad:     E ja K 9-16;

                                T ja R 9-12;

                                N 13-16

Vajaminevad dokumendid

  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (pole vajalik Eestis sündinuil);
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud  (leskedel esitada abieludokument ja abikaasa surmadokument). Dokumenti ei ole reeglina vaja esitada, kui sündmus on toimunud Eestis.
  • alaealise abielluja puhul kohtumäärus teovõime laiendamise kohta; 
  • välisriigis elavad isikud peavad esitama elukohariigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi takistuste puudumise kohta abielu sõlmimiseks.

 

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

NB!   Välisriigi dokumentidele kehtivad erinõuded. Tulenevalt riikidevahelistest lepingutest ja seadustest vajavad/ ei vaja nad apostille või legaliseerimistempliga kinnitamist. Lisainfo leiate siit ja legaliseerimine siit.

Tulemus

Abielukanne rahvastikuregistris. Abiellujatele väljastatakse abielutõend.

Blankett, taotlusvorm

Abiellumisavaldus