Projekti „Noor ja ettevõtlik“ tegevused

 

Projekt viidi ellu ajavahemikul 01.09.2014 kuni 01.02.2016.  Selle aja jooksul toimusid kahepoolsed kohtumised nii Lääne-Viru maakonnas kui ka Ukrainas, Kominetrnivski rajoonis. 

 

 

Detsember 2014  

                                             

Esimesed kohtumised toimusid 2014. aasta detsembrikuus Lääne-Virumaal, kus kohtumiste fookuses olid programmi „Ettevõtlik haridus" tutvustamine, ettevõtlusteatri metoodika tutvustamine, Rakvere Targa Maja kompetenstikeskus ja CADrina projekti tutvustus.

 

Ukraina partneritele anti ülevaade maakonna ettevõtliku õppe ja ettevõtliku kooli programmidest, samuti ettevõtliku kooli edulugude konkursist, tutvustati Rakvere Gümnaasiumi, mis on üks koolidest, kus tegutsetakse selle nimel, et õpilased oleksid ettevõtlikud, innovaatilised, arenemisvõimelised ja vastutustundlikud. Rakvere Gümnaasium oli Ukraina partnerile heaks näiteks, kuidas ettevõtliku õpet õppetöös rakendada. Kuna Ukraina koolides hetkel ettevõtlik õpe on nö lapsekingades, siis gümnaasiumi külastus andis Ukraina delegatsiooni liikmetele oskused ja teadmised, kuidas muuta haridust ettevõtlikumaks.

 

Programmis „Ettevõtlik haridus tutvustamine" osales 14 Ukraina delegatsiooni liiget. Tänu seminaril kogetule osatakse edasi anda saadud kogemusi ja teadmisi, neid kasutati ka Ukrainas korraldatud ideedekonkursi läbiviimisel, mille suur osavõtt näitas (133 ideed), et huvi ettevõtliku õppe vastu on suur ja seda soovitakse igapäevases õppetöös rakendada.

 

MTÜ Ettevõtlusteatri metoodikud Diana Tandru ja Piret Põld tutvustasid MTÜ Ettevõtlusteatri tegemisi. Näidati pilootetenduse „Tark maja – tark äri" venekeelsete subtiitritega stseene, Diana Tandru ja Piret Põld jagasid selgitusi ja kommnetaare. Samuti rääkis oma kogemustest noor näitleja Henrik Lainvoo, kes on osalenud Ettevõtlusteatri etendustes.

 

Projekti raames tõlgiti Ettevõtlusteatri metoodiline juhend inglise keelde, samuti etendus „Yoga lugu". Mõlemad juhendid saadeti ka partnerile, mida nad saavad oma töös kasutada ja rakendada. Juhendid on kättesaadavad ka MTÜ Ettevõtlusteatri kodulehel: http://en.ettevotlusteater.eu/opiobjekt/index.html

Etenduse „Tark maja- tark äri" inglise keelsed subtiitrid  on üleval Youtube keskkonnas – https://www.youtube.com/watch?v=relwvmffQik

 

Rakvere Targa Maja poolt tutvustasid külalistele keskuse tegemisi Kalle Karron ja Andres Jaadla.  Külalistele Targa Maja arengutest ettekande teinud Kalle Karroni sõnul on kontaktid Ukrainas olulised.

Andres Jaadla tegi ülevaate Rakvere linna viimaste aastate energiatõhusatest algatustest ning Rakvere Targa Maja rahvusvahelistest suhetest. Ka Jaadla kinnitusel on Ukraina ettevõtjate huvi targa maja valdkonna vastu väga kõrge ning ning keskusel ja tema partneril on mitmeid võimalusi  arenevas Ukrainas.

 

CADrina projekti eestvedajad Kadrina kooli direktor Arvo Pani ja Raimo Maasik tutvustasid CADrina projekti kolmemõõtmelise projekteerimise võistlus tähistas eelmise aasta lõpus oma esimest juubelit – edukalt on jõutud juba viienda ürituseni. Kuigi seekord oli CADrina küll Eesti-sisene, siis varasemalt on olnud ka võistkondi väljaspool Eestit. Ka Ukraina delegatsioon tundis huvi, kuidas nemad saaksid osaleda, sest ka neil on antud teema väga populaarne ja päevakorras.

 

Ideedekonkurss

 

Ideedekonkurss „Noor ja ettevõtlik" kuulutati välja märtsis 2015, ideede esitamise tähtaeg oli 30. aprill 2015. Konkursi reeglid ja informatsioon on üleval Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel aadressil http://laane-viru.maavalitsus.ee/ideedekonkurss

 

Samalaadne konkurss kuulutati välja ka Kominternivski rajoonis, Ukrainas.

 

Parimate ideede autasustamine Kominternivksi rajoonis toimus 19. mail 2015, mil viibis Kominternivski rajoonis ka Eesti delegatsioon. Peaauhindadeks oli 4 tahvelarvutit, mille soetamist toetasid ka Lääne-Viru maakonna ettevõtjad. Ukraina konkursile laekus kokku 133 ideed. Ideedekonkurss viidi läbi kolmes grupis.

 

Parimad ideed Kominternivski rajoonis:

 

I grupp

  1. koht - Maxim Shindyuk Denissovitši, 4 klass, „Tarkvara nutitelefonidele"
  2. koht - Asadchev Pauline, 2A klass, "Kaasaegse kasvuhoonetes kasutades alternatiivseid kütteallikad".
  3. 3. koht - Іlin Katerina Aleksandrovna, 3 B klass, „Kaasaegne linnukasvatus"

II grupp

1. koht - Arabadji Snezana Ruslanovna, üliõpilane, projekt: Äriplaan "Kooli interneti kohviku tegemine"

2. koht - Oleg I. Yakimenko, 7 klass, „Looduslike materjalide kasutamine"

3. koht - Kryzhanovskaya Tatiana S, 6 klass, „Moodsa maja ehitus PET pakenditest"

 

III grupp

  1. koht - Іvanovy A. Alexander ja Irina Aleksander, 10 klass, „Uut tõugu küülikute aretamine ja kasvatamine"
  2. koht - Behceti Bogdan, 10 B klass, „Prügi töötöemise kompleksi ehitamine Kominternivskii piirkonda"
  3. Koht Terletskii Ivan, 11. klass, Äriplaan " Roheline turism: äri ilma stardikapitalita on võimalik".

 

Parimate ideede autasustamine Lääne-Virumaal toimus 1. juunil Lastekaistepäeval. Välja anti 3 peaauhinda.

 

Kokku laekus 27 ideed 5 koolist. Kõige aktiivsemad ideede esitajad olid algklasside õpilased. 

 

Tänuürituse üheks osaks oli ka noortele Ukraina ja Kominternivski rajooni tutvustus, samuti anti ülevaade Kominternivski rajoonis toimunud ideedekonkursile laekunud parimatest ideedest.

 

 

Parimad ideed Lääne-Virumaal:

 

I vanusegrupp Ann-Marii Suvorov „Telefoniõpetuse tund koolidesse – mobiilne tund".

11 – aastane Ann-Marii leiab, et kuigi telefonid on olemas tänapäeval paljudel lastel, ei osata neid kahjuks kuigi arukalt kaustada. Tema arvates võiks koolides olla selline tund, kus õpetatakse telefoni rakendusi kasutama, pildistama, filmima . Millal võib filmida või pildistada? Kuidas kasutada mobiili ainetundides (kalkulaator, interneti-otsing, QRkoodi lugemine). Samuti tuleks kasuks ka eetilise kasutusoskuse õpetamine st millal alati võetakse heli maha, kuidas suhelda telefonis, millal sobib helistada jne.

 

II vanusegrupp Nele Karolin Lindlo, Marten-Egert Vahtla „Tahvlivihik"

Tahvlivihik on toode, kus saavad omavahel kokku tavaline kaustik ja tahvel. Tahvel on iga vihiku esikaaneks. Sinna peale saab kriidiga kirjutada ja samas ka kohe kõik ära kustutada. Iga vihikuga on kaasas ka kriit, mis on riidetüki sees, et mitte käsi määrida ja puhastuslapp, millega saab hõlpsalt tahvlit puhastada.

 

III vanusegrupp Randar Ivanov, Veronica Ivanov „Õpime üksteiselt"

Idee sai alguse 7-8 veebruaril 2015 .a. toimunud siserulluisutamise võistlusel  Tartu Rull. Võistlusel osales nii Rakvere Bont rulluisuklubi kui ka rulluisuklubi Leader Ukrainast Kiievist. Varasematel aastatel on kohtutud Ukraina võistlejatega igal aastal toimuval Jurmala maratonil. Nagu öeldakse - sõbrad hoia lähedal, kuid konkurendid veel lähemal. Ideel on kaks eesmärki: korraldada Ukraina rulluisuklubi Lider suvine treeninglaager Rakveres; Rakvere Bont noorsportlaste treeningud Ukrainas välitrekil.

 

Ideedekonkursi läbiviimine elavdas ja tugevdas ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlikkust nii meie maakonnas kui ka Kominsternivski rajoonis. Ideedekonkurss andis noortele võimaluse oma huvide ja mõtete väljendamiseks ja ehk ka realiseerimiseks.

 

Nii Lääne-Virumaa kui Ukrana tublimatele olid peaauhindadeks tahvelarvutid. Lääne-Virumaal jagasti neid välja 3, Ukrainas 5.

 

Tahvelarvutite soetamist toetasid IT Shop, HALA Plast OÜ, AS Estonian Cell, Palmse Mehaanikakoda OÜ.

 

 

Mai 2015

 

Kominternivski rajooni külastus toimus 18.-22. mail 2015. Eesti delegatsioonis oli kokku 15 inimest-Külastuse käigus tutvuti Kominternivski rajoonivalitsuse tööga, samuti andis rajoonivalitsuse esimees ülevaate projekti „Noor ja ettevõtlik" rakendamisest Kominternivski rajoonis.

 

Tutvuti ka Pervomaiski lütseumiga, kus toimus ka projekti „Noor ja ettevõtlik" raames toimunud noorte ettevõtlusideede konkursi kokkuvõte ja võitjate autasustamine. Lisaks külastati kolme ettevõtet ja ühte kinnisvaraaarendust „Sosnovõi bereg".

 

20. mail osales Eesti delegatsioon investeerimisfoorumil.

 

 

September 2015

 

Toimus nö jätkuseminar koostöös MTÜ Ettevõtlusteatriga Rakvere Gümnaasiumis. Kui 2014. aasta sügisel oli metoodika tutvustamine pigem teoreetiline kogemuste vahetamine, siis seekord said Ukraina noored omal käel ettevõtlusteatrit teha ja koos meie maakonna noorte abiga ettevõtlusteatri metoodikat läbi mängida. Seminarist võttis aktiivselt osa kaheksa Ukraina noort, kelle tagasiside antud seminarile oli väga positiivne. Tagasisides tõid noored välja ettevõtlusteatri kasulikkust ja seda, et enne „päris" ettevõtte loomist on selline teatrivormis ettevõtte alustamise läbi mängimine väga kasulik ja hea kogemus, mis toob välja ettevõttega või oma äriga alustamise mured ja rõõmud. Antud metoodika aitab noorte meelest vältida vigu, mis võivad ettevõttega alustamisel ette tulla.

 

 

Jätkusuutlikkus:  Ukraina noortele edastati ka info 2016. aasta ettevõtlusteatrite festivali kohta, loodame väga Ukraina noori ka antud festivalil näha. Loodame, et Ettevõtlusteatri praktiline seminar andis Ukraina noortele tõuke luua oma koolis taoline teater ja olla sealsetele eakaaslastele eeskujuks ja inspiratsiooniks.

 

Lontova seikluspargi külastus – külastuse eesmärgiks oli viia noored loodusesse ja panna nad olukorda, kus nad igapäevaselt ei viibi  - seiklusrajal tuli neil teha omavahel koostööd, usaldada ennast ja üksteist, olla abiks ja otsustavatel hetkedel teha vajalikke otususeid. Täpselt nii toimub ka ettevõtlus. Lontova seikluspark oli noortele ehedaks näiteks, kuidas saab ühendada oma hobi ja töö. Seikluspargi omanik Revo Koha rääkis oma unistusest ja sellest, kuidas unistusest sai reaalsus. 

 

Kunda Ühisgümnaasiumi külastus – Ukraina noortele tutvustati Kunda kooli ja erinevaid tegevusi. Tegevuste toas tutvusti kooli ja õpilaste tegevusi, õpilasfirmad andsid ülevaate enda tegemistest, toimus ka taaskasutuse töötuba, kus osalesid nii õpilased kui õpetajad. Oma tagasisides tõid Ukrainlased välja, et Kunda kooli külastus oli väga inspireeriv ja kasulik, saadi aimu Eesti koolisüsteemist ja leiti, et nii nagu igal pool on ka siin plusse ja miinuseid, kuid õppida on nii Ukrainlastel meilt kui meil nende käest. Kunda koolis on väga tugevad õpilasfirmad, loodetavasti andis nende tegevuste tutvustus Ukraina noortele innustust ka enda koolis õpilasfirmade tegevusi algatada.

 

 

 

Tagasisidest tuli ka välja, et peale Ukraina delegatsiooni visiiti Eestisse algatati noorte initsiatiivil ärikursused.

 

Bont rulluisuklubi – Bont rulluisuklubi liikmed Randar ja Veronica Ivanov olid ka ühed ideedekonkursi võitjaid, nende idee oli seotud Ukrainaga ja reaalselt ka juba toimiv. Bont rulluisuklubi tutvustamise üheks eesmärgiks oligi näidata nii meie kui Ukraina noortele juba toimivat koostööd Eesti ja Ukraina vahel. Bont rulluisuklubi andis ülevaate oma tegemistest ja projektist, samuti said kõik huvlised oma oskusi proovile panna rulluisulindil SKILL, mis on ainulaadne treeningvahend, mida saavad kasutada erinevate spordialade esindajad.

 

Rulluisulindi SKILL projekti tutvustati ka kui ühte näidet noorte ettevõtlikkusest, kus noored rulluisuhuvilised, selleks et saada treenimisvõimalusi ka talveperioodiks otsisid võimalikud treeninglindi näidismudelid, disainisid oma vajadustele vastavava prototüübi ning korraldasid ise selle treeninglindi valmistamise.

 

Rakvere Gümnaasium – Lisaks kooli tutvustamisele, toimus Rakvere Gümnaasiumis ka ettevõtlusteatri etendus ja töötuba (pikemalt on kirjutatud punktis 3).

 

Tegevuste toas tutvustasid eesti noored ukraina noortele meie rahvustoite, mille valmistamises ukraina noored ka käe valgeks said.

 

Eesti koolisüsteemiga ja erinevate koolidega tutvumine jättis noortele sügava mulje, toodi välja noortele loodud toetavat keskkonda ja kvalifitseeritud õpetajaid.

 

Endine maavanem ja praegune riigikogu liige Einar Vallbaum korraldas Ukraina delegatsioonile Riigikogus kohtumise Riigikogu liikme Johannes Kert´iga, kellega Ukraina delegatsioon sai arutleda julgeolekuküsimuste üle.

 

Detsember 2015

 

Visiidile Ukrainasse olid delegatsiooni kaasatud 5 põhi-ja gümnaasiumiastme koolinoort  Rakvere Gümnaasiumist, Rakvere Reaalgümnaasiumist ja Kunda Gümnaasiumist: koolinoored on aktiivsed  ettevõtlusteatris osalejad või siis edukad majandusõppes, nimetatud koolid olid omapoolselt aktiivsed panustajad meie projekti.

 

 

Ühisseminar toimus 01.12 Kominternivski rajooni administratiivhoones, kus tehti ülevaade juba teostunud projektist. Septembrist 2015 on toimunud Kominternivski rajooni administratsioonis muutused juhtkonnas (uus juht ja juhi asetäitja), kelle jaoks oli see esimene otsene kokkupuude projektiga „Noor ja ettevõtlik". Kominternivskii rajooni esindajad rõhutasid eelkõige ettevõtlusideede konkursi edukust, mis toimus Ukraina poolel esmakordselt ning oli väga aktiivne. Lubati selliste konkursside edaspidist korraldamist. Kuna meie piirkondade kontaktid olid esmakordsed, siis tutvuti ka teiste valdkondade arengutega  ja nii toodi nüüd välja head kogemuste vahetust tervishoiusüsteemi arendamisel, soovi jätkata koostööd e-lahenduste ja turismi valdkonnas, kus siis Lääne-Virumaal nähti eeskujujärgimist väärivaid ettevõtmisi.

 

Lääne-Viru delegatsiooni noored rääkisid oma kaasatusest ettevõtlikkuse projektides, eelkõige ettevõtlusteatri tegemistest. Ettevõtlusteatri metoodika ja ka õppevideo subtiitrid on tõlgitud vene keelde ning  saadetud ukraina partneritele, kuid siiski hetkel aktiivset kasutuselevõttu ei täheldanud, probleemiks konkreetsete juhendajate puudumine.

 

Seminar toimus ka Kominternivski gümnaasiumis, kus peamiselt esitleti koolinoorte oma kodupiirkonda tutvustavaid  õpilasuurimusi, toimus ka ühistegevuse töötuba.

 

02.12 külastati rajooni Aleksandrovka asula gümnaasiumit ja lasteaeda. Gümnaasiumis tutvustati kooli toimimist ning koolinoorte huvitegevust (ette valmistatud sõnalis-muusikalis etendus). Asula lasteaed oli hiljuti renoveeritud heas korras lasteasutus, kusjuures lasteaia renoveerimisse, see tähendab ka selle säilimisse panustasid suuremal määral just kohalikud ettevõtjad, kuna ressursse avalikust eelarvest kõigi vajaduste katmiseks suuresti napib.

 

 

Kooliasutuste külastuste ajal on olnud üles seatud ka näitused nii koolinoorte kui ka vilistlaste heal tasemel käsitööst. Samas selle kõrval siiski puudub ettevõtlusõpe, mis annaks küll vajalikule, kuid traditsioonilise käsitööoskuse kõrvale ka  teadmisi ja oskusi selliste toodete välja mõtlemiseks ja valmistamiseks, mida ka laiemalt realiseerida saaks. Arutati, et koostöö jätkumisel noorte ettevõtlikkuse valdkonnas Eesti ja Lääne-Virumaa õpilasfirmade kogemust võiks meie sõpruspiirkonnas püüda rohkem juurutada. 

 

Lääne-Viru maavalitsus ja Kominternivski rajoon sõlmisid detsembri alguses koostööleppe, mis paneb aluse kahe piirkonna regulaarsele koostööle.

 

Koostööleppe allakirjutamine toimus Lääne-Viru maakonna delegatsiooni külaskäigu ajal detsembri alguses Ukrainas, mil Rakvere Gümnaasiumi, Rakvere Reaalgümnaasiumi, Kunda Gümnaasiumi ning aktiivsed tegutsejad ettevõtlusteatris, majandusõppes ja koolide ettevõtlikkuse tegevustes jagasid ukrainlastele häid kogemusi koolinoorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusharidust edendavate tegevuste osas. Kahe piirkonna koostöölepingus toodi välja just kitsamad huvivaldkonnad nagu turism, meditsiinisüsteem, ettevõtluskeskkond ja investeerimisvõimalused, piirkondlikud e-lahendused ja eurointegratsioon, aga ka jätkuvalt noorte ettevõtlusharidus, mille sisuline koostöö on Lääne-Virumaa ja Kominternivski rajooni  noorte vahel Eesti välisministeeriumi arengukoostööprogrammi rahastuse toel toimunud terve aasta.

 

 

Lääne-Viru Maavalitsusel on plaanis koos koostööpartneritega (MTÜ Ettevõtlusteater, koolid, Ukraina projktipartner) valitud teed jätkata, ja jätkuprojekt kirjutada. Suunaks on endiselt noored ja ettevõtlus, kuid juba palju konkreetsemas võtmes - ettevõtete külastused ja seejärel ettevõtlusteatri metoodika alusel lihtsate lugude lavaletoomine ning aktiivsemate ja võimekamate õpilastega projekti lõpuks esimeste õpilasfirmadeni jõudmine.